Ξενάκης, Καράς καί Σαμίου otό άγγλικό Φεστιδάλ Μπάχ

Files

ID 3193.pdf

Title

Ξενάκης, Καράς καί Σαμίου otό άγγλικό Φεστιδάλ Μπάχ
Ό Ξενάκης καί ή μουσική

Source

Centre Iannis Xenakis 3193, fonds Sharon Kanach

Date

1977-12-01

Rights

Tous droits réservés.

Format

article de presse, 1 p. : ill. noir et blanc ; 21x29,7 cm

Language

Type

Texte

Nombre d'exemplaires

Pas d'unité physique, 1 exemplaire numérique uniquement.

Collection

Citation

“Ξενάκης, Καράς καί Σαμίου otό άγγλικό Φεστιδάλ Μπάχ,” Centre Iannis Xenakis, accessed April 3, 2020, http://centre-iannis-xenakis.org/items/show/733.

Item Relations

This item has no relations.

Document Viewer

Social Bookmarking